Rund kakkelovn.
Fremstillet ca. år 1880

Hyllested Porcelæns Ovne • Århusgade 29, 4 tv • 2100 København Ø • Tel. 2046 7659 • info@hyllestedkakkelovne.dk